Çfarë është bisedo direkt?

Bisedo direkt është forma inovative që dupron sjell tek ju, live chat ku ju mund ta kontaktoni direkt pronarin, agjentin apo firmën e ndërtimit duke hapur bisedë në mënyrë automatike për atë pronë që ju keni interes.