Si të çaktivizoj lajmërimet?

Lajmerimet të cilat ju i keni aktivizuar për një vendodhje të caktuar ju mund ti çaktivizoni në çdo kohë duke klikuar tek butoni njoftime,


aty do tju shfaqen të gjitha njoftimet që ju keni aktivizuar dhe mund të  çaktivizoni cilin do njoftim që ju dëshironi.