A janë të dhënat e mia të sigurta?

Të dhënat në dupron janë të enkriptuara si dhe të siguruara nga çertifikata me nivele të larta sigurie.